ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΕΕ

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΕΕ

Το Επι.δ.ε.ε (Επιμορφωτικό δίκτυο Επιχειρηματιών Ελλάδος) λειτουργεί από το 1990. Αποτελείται από 35 μέλη, τα οποία επιχειρούν σε μη ανταγωνιστικούς μεταξύ τους κλάδους και αγορές.
Εδώ και 30 χρόνια, το Επι.δ.ε.ε διοργανώνει σταθερά επιχειρηματικά σεμινάρια πανεπιστημιακού επιπέδου, με εισηγητές κορυφαίους Πανεπιστημιακούς καθηγητές από τους κλάδους των Οικονομικών, των Χρηματοοικονομικών, του Μάρκετινγκ, του Management, των Πολιτικών και Νομικών Επιστημών.
Οι εκπαιδευτικές και ενημερωτικές συναντήσεις των μελών του Επι.δ.ε.ε διοργανώνονται κάθε μήνα και διαρκούν δύο ημέρες. Ο χώρος συναντήσεων διαφοροποιείται κάθε φορά, σε πόλεις ανά την Ελλάδα.
Με τις τακτικές μηνιαίες συναντήσεις του Δικτύου μες στην πάροδο των ετών, τα μέλη του έχουν αναπτύξει στενούς δεσμούς, που τους επιτρέπουν τόσο να ανταλλάσσουν πληροφορίες και γνώσεις επί των επιχειρηματικών θεμάτων που τους απασχολούν όσο και να προβαίνουν σε επαγγελματικές συνεργασίες και συνέργειες.
Όλα τα μέλη του Επι.δ.ε.ε υποστηρίζουν τους κοινούς στόχους του Δικτύου που συνοψίζονται στον κύριο σκοπό λειτουργίας του, τη διαρκή μετάδοση γνώσης και πληροφορίας και την προαγωγή της μελέτης των σύγχρονων επιχειρηματικών θεμάτων, στοιχεία που αποτελούν σήμερα το βασικότερο εργαλείο του Επιχειρείν.

ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ.