Βασίλης Κέφης

Καθηγητής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Βασίλης Κέφης

Καθηγητής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Βασίλειος Ν. Κέφης είναι Καθηγητής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Έλαβε το πτυχίο του από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Συνέχισε τις σπουδές του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Ην. Βασίλειο) και έγινε κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το 1995 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ (βαθμός: Άριστα) του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Στη διδακτορική του διατριβή ασχολήθηκε με την αποτελεσματικότητα του μάνατζμεντ των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και με τις προοπτικές που ανοίγονται από μια σύγχρονη διοίκησή τους για την προσέλκυση επενδύσεων του εξωτερικού στη χώρα μας. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, του Στρατηγικού Μάνατζμεντ, της Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, του Eπιχειρηματικού Σχεδιασμού (business plan) και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Έχει διατελέσει Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (ΕΜΥ), Ειδικός Επιστήμονας (Ν.407/82) και από το 2002 μέλος ΔΕΠ (Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού) του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του ιδίου Τμήματος. Διδάσκει τα μαθήματα Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο ασχολείται με τη διδασκαλία μαθημάτων που αφορούν τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, τον Προγραμματισμό των Επιχειρήσεων, την Αξιολόγηση του Ανθρώπινου Δυναμικού και την Ερευνητική Μεθοδολογία. Διετέλεσε Πρόεδρος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονες Μέθοδοι Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης (Δημόσιο Μάνατζμεντ)». Είναι μέλος της τριμελούς Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ», ενώ παράλληλα διδάσκει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. Είναι επιβλέπων έξι διδακτορικών διατριβών ενώ συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό τριμελών και επταμελών επιτροπών και εκλεκτορικών σωμάτων. Έχει διδάξει στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας (ΤΕΙ Αθήνας), στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σε Πανεπιστήμια της αλλοδαπής κ.ά. Είναι εισηγητής σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια που αναφέρονται σε στελέχη επιχειρήσεων. Συγγραφέας πέντε βιβλίων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ενώ έχει και την επιστημονική επιμέλεια άλλων τεσσάρων. Μεγάλος αριθμός άρθρων και μελετών του έχει δημοσιευθεί σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και journals της Ελλάδος και του εξωτερικού. Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια, εντός και εκτός Ελλάδος. Την περίοδο 2014-2016 ήταν Πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Μέλος της Συγκλήτου για τα ακαδ. έτη 2014-2015 και 2015-2016. Το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 διετέλεσε και πάλι μέλος της Συγκλήτου του προαναφερθέντος Πανεπιστημίου, ως εκπρόσωπος των μελών ΔΕΠ του Τμήματός του. Την περίοδο 2006-2010 συμμετείχε στο ΔΣ του Συλλόγου Διδασκόντων του Παντείου Πανεπιστημίου.

Αναλυτικό Βιογραφικό