ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τ: Πρόεδρος: Σταύρος Τσολάκος +30 6944 740 446

Τ: Γ. Γραμματέας: Απόστολος Κόκκοβας +30 6932 271 998

Ε: epidee@gmail.com

Τ: Πρόεδρος: Σταύρος Τσολάκος +30 6944 740 446

Τ: Γ. Γραμματέας: Απόστολος Κόκκοβας +30 6932 271 998

Ε: epidee@gmail.com