ΕΠΙ.Δ.Ε.Ε.

Σταθερή πορεία για αύξηση και μετάδοση της γνώσης

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ουσιαστικές υποδομές διαρκούς επιμόρφωσης των επιχειρηματιών – μελών του Επι.δ.ε.ε προκειμένου να υποστηρίζουμε όλα τα μέλη μας στην εφαρμογή σύγχρονων επιχειρηματικών και διοικητικών μεθόδων, ώστε να ανταγωνίζονται πιο αποτελεσματικά στον κλάδο τους, ικανοποιώντας παράλληλα τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εργαζομένων τους

Το Επι.δ.ε.ε Επιμορφωτικό δίκτυο Επιχειρηματιών Ελλάδος λειτουργεί από το 1990. Αποτελείται από 35 μέλη, τα οποία επιχειρούν σε μη ανταγωνιστικούς μεταξύ τους κλάδους και αγορές.

Εδώ και 30 χρόνια, το Επι.δ.ε.ε διοργανώνει σταθερά επιχειρηματικά σεμινάρια πανεπιστημιακού επιπέδου, με εισηγητές κορυφαίους Πανεπιστημιακούς καθηγητές από τους κλάδους των Οικονομικών, των Χρηματοοικονομικών, του Μάρκετινγκ, του Management, των Πολιτικών και Νομικών Επιστημών.

Οι εκπαιδευτικές και ενημερωτικές συναντήσεις των μελών του Επι.δ.ε.ε διοργανώνονται κάθε μήνα και διαρκούν δύο ημέρες. Ο χώρος συναντήσεων διαφοροποιείται κάθε φορά, σε πόλεις ανά την Ελλάδα.

Με τις τακτικές μηνιαίες συναντήσεις του Δικτύου μες στην πάροδο των ετών, τα μέλη του έχουν αναπτύξει στενούς δεσμούς, που τους επιτρέπουν τόσο να ανταλλάσσουν πληροφορίες και γνώσεις επί των επιχειρηματικών θεμάτων που τους απασχολούν όσο και να προβαίνουν σε επαγγελματικές συνεργασίες και συνέργειες.

Όλα τα μέλη του Επι.δ.ε.ε υποστηρίζουν τους κοινούς στόχους του Δικτύου που συνοψίζονται στον κύριο σκοπό λειτουργίας του, τη διαρκή μετάδοση γνώσης και πληροφορίας και την προαγωγή της μελέτης των σύγχρονων επιχειρηματικών θεμάτων, στοιχεία που αποτελούν σήμερα το βασικότερο εργαλείο του Επιχειρείν.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Αλλάξτε ψυχολογική και επιχειρηματική νοοτροπία

Η επιχειρηματικότητα είναι μια συνολική, γνωστική και εμπειρική, διαδικασία που συνδέεται άρρηκτα με τις γνώσεις, το ταλέντο, τις δεξιότητες, τις εμπειρίες, τις ψυχικές αρετές και αντοχές του ανθρώπου.

Η εκπαίδευση του επιχειρηματία πρέπει να περιλαμβάνει αφενός τη διαμόρφωση και ενίσχυση της ψυχολογικής και επιχειρηματικής νοοτροπίας και διάθεσης, και αφετέρου την τεχνική του κατάρτιση, δηλαδή τις πρακτικές ενέργειες και δράσεις για τη λειτουργία της επιχείρησης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Επι.δ.ε.ε ξεκίνησε το 1989 με  βασική αρχή τη δια βίου μάθηση και με την επωνυμία ΣΕΚΕ (Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Κεντρικής Ελλάδας) από μια ομάδα Επιχειρηματιών της Κεντρικής Ελλάδας.

Η ομάδα διατηρήθηκε εδώ και 30 χρόνια και εισχώρησαν από όλη την Ελλάδα νέα μέλη με το ίδιο πάθος για την επιχειρηματική γνώση.

Το 2013 μετονομάσθηκε σε Επι.δ.ε.ε προκειμένου να γίνει ακόμη πιο σαφής ο κύριος σκοπός του Δικτύου και να καλύψει γεωγραφικά το σύνολο της Ελλάδας.

ΟΡΑΜΑ

Να είμαστε μια ενωμένη και δυνατή επιχειρηματική ομάδα που δίνει συνεχώς στα μέλη της τα γνωστικά εφόδια, τις εμπειρίες και τις σχέσεις που απαιτούνται για να ανταποκριθούν όλοι με επιτυχία στο ευμετάβλητο και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον της παγκόσμιας αγοράς

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Στο επιχειρηματικό περιβάλλον, που αποτελεί τον κρισιμότερο παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη ενός κράτους, θα πρέπει συνεχώς να υποβάλουμε τον εαυτό μας στη διαρκή αναζήτηση της γνώσης.
Είμαστε βέβαιοι ότι μέσα από την ευγενή άμιλλα των μελών μας, μέσα από την ανταλλαγή των επιχειρηματικών εμπειριών μας χωρίς σκεπτικισμούς και πλάγιες σκέψεις δημιουργείται ένας μοναδικός χώρος μετάδοσης πραγματικής και εφαρμόσιμης γνώσης.
Υπέρτατο καθήκον του Δικτύου μας αποτελεί η εξέλιξη των μελών μας μέσα από χρήσιμη και εφαρμόσιμη γνώση.
Για αυτό τον λόγο, επικεντρώνουμε τη προσοχή μας στην ορθή επιλογή των εκπαιδευτών μας.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Βασικοί πυλώνες της δεοντολογίας μας αποτελούν η εξάλειψη του ανταγωνισμού μεταξύ των μελών μας,  η προστασία της όποιας πληροφορίας διαχέεται μεταξύ μας για την απόκτηση εμπειριών, η αναζήτηση ευκαιριών συνεργασίας, η προστασία προσωπικών δεδομένων και η άρνηση για συμμετοχή σε οποιασδήποτε κακόβουλη πράξη ή σχόλιο σε βάρος του οποιοδήποτε μέλους μας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τo Επι.δ.ε.ε διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν την αρτιότητα και τη συνοχή των μελών μας.