ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Το Επι.δ.ε.ε. λειτουργεί από το 1990. Αποτελείται από 35 μέλη, τα οποία επιχείρουν σε μη ανταγωνιστικούς μεταξύ τους κλάδους και αγορές.
Όλα τα μέλη του Επι.δ.ε.ε. υποστηρίζουν τους κοινούς στόχους του Δικτύου που συνοψίζονται στον κύριο σκοπό λειτουργίας του, τη διαρκή μετάδοση γνώσεης και πληροφορίας και την προαγωγή της μελέτης των σύγχρονων επιχειρηματικών θεματικών, στοιχεία που αποτελούν σήμερα το βασικότερο εργαλείο του Επιχειρείν.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

1link10

Paramount Adv

31 χρόνια βοηθάμε επιχειρήσεις και φορείς να βελτιώσουν και να αναπτύξουν την εταιρική τους εικόνα, την επικοινωνία τους, τη διαφημιστική τους προβολή και την ανταγωνιστικότητα τους μέσα από ασφαλείς στρατηγικές και ενέργειες. Διαθέτουμε έμπειρα, εξειδικευμένα και δημιουργικά στελέχη που καλύπτουν το σύνολο την υπηρεσιών επικοινωνίας. Μασ εμπιστεύονται δεκάδες επιχειρήσεις, γιατί είμαστε οι πιο έμπειροι στο Communication Marketing στην Ελλάδα και είμαστε πάντα δίπλα στους πελάτες μας καλύπτοντας κάθε τους ανάγκη.

Διαβάστε περισσότερα