ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

2019

18-19|10

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

2019

18-19|10

Βασίλης Κέφης

Καθηγητής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Βασίλης Κέφης

Καθηγητής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Περιγραφή Διημερίδας

O κ. Κέφης στην ημερίδα με θέμα την “Ολική Ποιότητα” παρουσίασε τη θέση ότι “το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που αποκτά μία επιχείρηση μέσω της βελτίωσης των προϊόντων της και η ικανοποίηση των καταναλωτών, οδηγούν τα διοικητικά στελέχη σε μια προσήλωση στην ποιότητα η οποία αποτελεί πλέον τον πυρήνα της φιλοσοφίας τους”, εστιάζοντας στη διοίκηση ολικής ποιότητας και τη διαχείριση αλλαγών.

Η πρόσβαση στα αρχεία γίνεται μόνο με είσοδο μέλους