ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2019

15-16|11

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2019

15-16|11

Κωνσταντίνος Σημάτος

Σύμβουλος εκπαίδευσης και ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, εισηγητής σεμιναρίων με εξειδίκευση στους τομείς της ομαδικής συνεργασίας, ηγεσίας, καθοδήγησης, προσωπικής ανάπτυξης.

Κωνσταντίνος Σημάτος

Σύμβουλος εκπαίδευσης και ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, εισηγητής σεμιναρίων με εξειδίκευση στους τομείς της ομαδικής συνεργασίας, ηγεσίας, καθοδήγησης, προσωπικής ανάπτυξης.

Περιγραφή Διημερίδας

O κ. Σημάτος στην ημερίδα με θέμα την “Επικοινωνία των Επιχειρήσεων” διερεύνησε το ερώτημα “Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να καλυτερέψουν την επικοινωνία τους εντός και εκτός των επιχειρήσεων τους”,  παρουσιάζοντας τα σημεία – κλειδιά της επιτυχημένης εταιρικής επικοινωνίας.

Η πρόσβαση στα αρχεία γίνεται μόνο με είσοδο μέλους