ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΛΙΚΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

2020

24-25|1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΛΙΚΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

2020

24-25|1

Γιώργος Μαντές

Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος του ΕΜΠ με μεταπτυχιακές σπουδές Doctorat, DESS, DEA στο Μάνατζμεντ και την Οργανωσιακή Ανάπτυξη, Πανεπιστήμιο της Grenoble. Ιδρυτής και για πολλά χρόνια Γενικός Διευθυντής της εταιρίας Team Management Consultants. Σήμερα είναι Associate Consultant της TEAM EXPERIENTIAL LEARNING.

Γιώργος Μαντές

Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος του ΕΜΠ με μεταπτυχιακές σπουδές Doctorat, DESS, DEA στο Μάνατζμεντ και την Οργανωσιακή Ανάπτυξη, Πανεπιστήμιο της Grenoble. Ιδρυτής και για πολλά χρόνια Γενικός Διευθυντής της εταιρίας Team Management Consultants. Σήμερα είναι Associate Consultant της TEAM EXPERIENTIAL LEARNING.

Περιγραφή Ημερίδας

Τα κύρια θέματα που αναλύθηκαν από τον κ. Μαντές στη ημερίδα με θέμα την Εισαγωγή στην Τεχνολογία Ολικού Μυαλού ήταν Εφαρμογές στην Επίλυση Προβλημάτων, την Επικοινωνία και την Ομαδική Συνεργασία.

Η πρόσβαση στα αρχεία γίνεται μόνο με είσοδο μέλους