ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

2020

14-15|2

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

2020

14-15|2

Δημήτρης Μπουραντάς

Καθηγητής Μάνατζμεντ, Διεθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για στελέχη (Executive MBA) και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (MSc) Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δημήτρης Μπουραντάς

Καθηγητής Μάνατζμεντ, Διεθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για στελέχη (Executive MBA) και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (MSc) Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περιγραφή Ημερίδας

Τα κύρια θέματα που αναλύθηκαν από τον κ. Μπουραντά στη ημερίδα με θέμα τον Οργανωτικό Σχεδιασμό και τη Διαμόρφωση Κουλτούρας Διαρκούς Επιχειρηματικής Επιτυχίας ήταν τα παρακάτω:

Θεμελιώδεις παράμετροι της διαρκούς επιτυχίας
Αποτελεσματική οργάνωση
Οργανωτική δομή
Βασικές διαδικασίες
Βασικές οργανωτικές αρχές
Βασικά ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού
Διαμόρφωση κουλτούρας επιχειρηματικής επιτυχίας
Η κουλτούρα ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Η κατάλληλη εταιρική κουλτούρα
Η διαμόρφωση της κουλτούρας και ο ρόλος των στελεχών

Η πρόσβαση στα αρχεία γίνεται μόνο με είσοδο μέλους

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ