Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2022

09-10|9

Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2022

09-10|9

Δημήτρης Μάρδας

Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Αν.Υπουργός Οικονομικών & Υφυπουργός Εξωτερικών)

Δημήτρης Μάρδας

Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Αν.Υπουργός Οικονομικών & Υφυπουργός Εξωτερικών)

Περιγραφή Διημερίδας

Θέμα Διημερίδας: Η ανάγνωση της Ελληνικής & Ευρωπαϊκής Οικονομίας ως στρατηγικό εργαλείο του επιχειρηματικού σχεδιασμού

Παρουσίαση του κρατικού ταμείου του κράτους (cash-flow) και του κρατικού προϋπολογισμού , σύμφωνα με τα οποία κατευθύνονται οι επιχειρηματικές αποφάσεις

– Τρόποι λειτουργίας μιας κυβέρνησης

– Διαχείριση κρίσεων  (π.χ.  Capital controls)

– Πρόσφατες ρυθμίσεις (Κανονισμοί και Οδηγίες) της ΕΕ που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις

– Διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ

– Οι αιτίες της οικονομικής υστέρησης της χώρας κατά τους διεθνείς αναλυτές

– Η κυρίαρχη αντίληψη του «Μικρού και του Μετρίου».

Η πρόσβαση στα αρχεία γίνεται μόνο με είσοδο μέλους